Analyse Meerkeuzevraag

Je hebt het dan over vragen waarop precies één antwoord mogelijk is. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat sommige respondenten deze vraag niet beantwoorden.

Vraagstelling

Vraag 1

topknop

Codering in SPSS

MK 01

MK 02 MK 03

topknop

Maken van frequentietabel en grafiek

Grafieken kun je over het algemeen het makkelijkst via GRAPHS maken, maar er is ook een klein aantal grafieken mogelijk bij frequencies. Deze optie is hier uitgewerkt.

MK 04

MK 05

topknop

De resulterende tabel

MK 06

topknop

De resulterende grafiek

MK 07

topknop

De tabel na aanpassingen

Titel, bronvermelding en nog alle termen in het Nederlands zetten levert onderstaande tabel op.

MK 08

topknop

De grafiek na aanpassingen

Titel, bronvermelding en nog wat nuttige informatie toevoegen levert onderstaande grafiek op.

MK 08

In het algemeen horen de missing values niet in de grafiek thuis. Deze zijn dan ook weggelaten.

topknop