Databewerking (Transform) Rank Cases

Met Rank Cases kun je rangnummers toekennen aan cases. Op basis van de rangnummers kunnen bijvoorbeeld klantenpiramides worden gemaakt en kunnen correlatiecoëfficiënten worden berekend.

Voorbeeldvraag:

Als voorbeeld wordt genomen een reeks tentamencijfers voor een bepaalde module die in de tweede lesperiode getentamineerd is.

topknop

Codering:

Rank Cases 01

Een stukje uit Data View erbij:

Rank Cases 02

topknop

Het gebruik van Rank Cases:

Selecteer Rank cases in het Transformmenu en geef aan welke variabelen mee doen bij Rank Cases.

Rank Cases 03 Rank Cases 04 

Bij Count 04 kun je optioneel nog een aantal keuzes aanvinken. Hier is er voor gekozen om Ntiles aan te vinken. Door dit aan te vinken en het cijfer 4 in te geven wordt een variabele gemaakt die de cijfers in 4 min of meer even grote groepen onderscheidt.

Bij Count 05 ,ofwel "knopen" kun je aangeven wat er gedaan moet worden ingeval van samenvallende cijfers. Standaard is dan het gemiddelde te nemen. In dit voorbeeld is de standaardwijze aangehouden.

Rank Cases 06 Rank Cases 07

topknop

Het resultaat:

In het Outputvenster wordt aangegeven dat er twee nieuwe variabelen gemaakt zijn:

Rank Cases 08

In het datavenster is het volgende te zien:

Rank Cases 09

Een frequentietabel van NCIJFER levert het volgende op:

Rank Cases 10

Dat groep 3 en groep 4 niet even groot zijn heeft te maken met het samenvallen van de oorspronkelijke cijfers.

Maak een frequentieverdeling van cijfers om te onderzoeken hoe het precies zit.

topknop