Data Split File

Om voor de respondenten van alle woonwijken apart de leeftijd in kaart te brengen door middel van een histogram of beschrijvende statistieken kun je steeds Select Cases gebruiken. Je moet dan wel ieder keer een wijk selecteren en de analyse uitvoeren. Handiger is het om dat in één keer te doen via Split File. Dit wordt in het voorbeeld uitgewerkt.

Eerst wordt data_split.sav geopend.

Ga naar Data, Split File en vul het scherm als volgt in:

Split File 01

Er zijn twee opties: Compare groups en Organize output by group.
Probeer de andere optie ook uit door dezelfde berekening uit te voeren en de verschillen te bestuderen.

topknop

Het resultaat is dat het databestand gesorteerd is naar wijk.
Bovendien staat er rechtsonder in de statusbalk dat het bestand gesplitst is naar wijk.

Split File 02

topknop

Effect op berekeningen

Bij het berekenen van bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd via:

Select Cases 03

Select Cases 04

Bij Split File 05 zijn de standaardopties genomen.

krijg je als resultaat:

Select Cases 06

Opmerking 1: In de uitvoer zie je dat er een selectie gemaakt is en welke wijk het betreft.

Opmerking 2:Als je alle cases weer wilt gebruiken kies je Data, Split File, Analyze all cases, do not create groups.

topknop