Grafieken Histogram

Een woordje vooraf

In SPSS kunnen grafieken via twee menu's worden gemaakt: via Graphs, Chart Builder en via Graphs, Legacy Dialogs. Vaak leveren beide menu's vergelijkbare grafieken op, maar er zijn ook subtiele verschillen. Voor een deel ligt dat aan het feit dat bij grafieken die gemaakt worden via Chart Builder door SPSS gekeken wordt naar het meetniveau van de variabelen. Via Legacy Dialogs gebeurt dat niet. Iets om rekening mee te houden.

Bijvoorbeeld bij het maken van Staafdiagrammen en Histogrammen is dit effect goed merkbaar.

Bij  Chart Builder zijn de volgende staafdiagrammen beschikbaar:

Staafdiagram 01

De volgende histogrammen zijn beschikbaar: staafdiagran 02.

Hierbij produceren staafdiagram 03 en staafdiagram 04 in principe dezelfde grafieken. Met dien verstande dat van nominale en ordinale variabelen een staafdiagram wordt gemaakt en dat van scale variabelen een histogram wordt gemaakt.

Net zo voor staafdiagram 05 en staafdiagram 06. Bij de andere grafieken speelt dit niet. Als je dan toch een staafdiagram wilt maken van een scale variabele, moet tijdelijk het meetniveau worden aangepast. Of je maakt de grafiek via Legacy Dialogs.

Dan nu het maken van het histogram.

Van 365 personen is bekend van welke geslacht ze zijn en hoe oud ze zijn.

topknop

Codering variabele

Histogram 01

Histogram 02 Histogram 03

De variabele Leeftijd is een scale variabele en er kan dus een histogram worden gemaakt van Leeftijd.

topknop

Het maken van het histogram

Histogram 04

Histogram 04

Histogram 05

In de preview staat histogram op de verticale as. Bij Statistic Histogram 06 staat daarom ook Histogram aangegeven. Hier kun je ook kiezen voor een andere Statistic. 

topknop

Resultaat

Histogram 07

Het kenmerkende van een histogram zijn de scale eigenschappen op de horizontale as:

topknop

Bewerkingen

Deze grafiek moet worden bewerkt tot een goede grafiek met de juiste aanduidingen. Dat kan via de propertiesschermen. Deze hier allemaal tonen hoeft niet. Het onderscheidene van de grafiek zit in de opbouw van de staven. Het bespreken van de properties van de staven lijkt me wel zinnig.

Als je op de grafiek gedubbelklikt hebt en één keer met de linkermuisknop op een staaf hebt geklikt, is het volgende Propertiesscherm zichtbaar:

Histogram 08

Bovenstaande instellingen zijn genomen.
Bij Custom value for anchor is niets ingevuld, omdat de staven al op de juiste plaats staan. Als je ze een halfje naar links of rechts wilt verplaatsen, kun je daar -0,5 respectievelijk 0,5 invullen. Probeer dat eens uit.

De grafiek is verder aangepast.

topknop

Het resultaat na aanpassingen

Histogram 11

topknop

Een bevolkingspiramide

Een leuk histogram is de bevolkingspiramide. In Chartbuilder zijn dan de volgende keuzes gemaakt:

Histogram 12

Het resultaat:

Histogram 13

Dit is een goede manier om twee verdelingen met elkaar te kunnen vergelijken.
Deze grafiek op de juiste wijze opmaken is nu aan jullie.

topknop