Grafieken Kruistabel grafisch weergegeven

In SPSS zijn veel verschillende grafieken te maken. Het doel van deze pagina is een van de mogelijkheden te laten zien en om je uit te nodigen om eens te experimenteren met de mogelijkheden die SPSS biedt. Uitgewerkt is een taartdiagram, waarbij hetzelfde bestand gebruikt is als bij de chikwadraattoets .

Inleiding

In een aantal wijken van Arnhem en Nijmegen is onderzoek gedaan naar het internetgebruik van de bewoners van die wijken (voorjaar 2004). Eén van de gestelde subvragen was of er verschil in internetgebruik was tussen de woonwijken. Hierbij is onderstaande kruistabel gemaakt.

Kruistabel grafisch

Hoewel de tabel duidelijk genoeg is, geven sommigen de voorkeur aan een grafiek.
Een voorbeeld van hoe dat zou kunnen, is hieronder uitgewerkt.

topknop

Het maken van het taartdiagram

Onderstaande grafiek is gekozen en de opties zijn ingevuld zoals staat afgebeeld. Je kunt hier ook al de titels en dergelijke invullen door de betreffende tabbladen te gebruiken, maar in deze uitwerking wordt dat later gedaan.

Grafiek menu pie

Grafiek menu pie 2

grafiek menu pie 3

topknop

De resulterende grafiek

grafiek menu pie 4

topknop

Het aanpassen van de lay-out

Om de grafiek te krijgen die bedoeld was, is een aanpassing gedaan via 'wrap panels'. Dat doe je door in het output venster op de grafiek te dubbelklikken, één keer te klikken op een taart en in het properties menu, op het tabblad Panes 'Wrap panes' aan te vinken. Klik dan op Apply.

grafiek pie 1

Dan krijg je:

grafiek pie 2

Aan de grafiek zijn de titel (Title) en bronvermelding toegevoegd (via Footnote), er is geëxperimenteerd met lay-out (style, borders en fill) en in de Chart Manager zijn in het grafiekgebied (Chart) en in het cirkeldiagram (Pie) aanpassingen gedaan. Bovendien zijn lettertypes en lettergroottes aangepast. Onderstaand figuur geeft een indruk van de mogeliojkheden om aanpassingen te doen.

topknop

De grafiek na aanpassingen

grafiek pie 3

Het is niet gezegd dat deze grafiek perfect is, maar de grafiek toont wel de mogelijkheden die SPSS 23 biedt om de lay-out aan te passen. Het is ook de bedoeling dat je eens probeert deze grafiek na te maken. Je zult dan goed zicht krijgen op de mogelijkheden die SPSS 23 biedt om de lay-out aan te passen.

topknop