SPSS-extra Syntax

Als er met SPSS grafieken of tabellen worden gemaakt zal dat in de regel gedaan worden via de menu's die in SPSS beschikbaar zijn. Bij het gebruiken van de menu's van SPSS wordt op de achtergrond een syntax (zeg maar een formule van SPSS) aangemaakt en gebruikt. Deze syntax kan ook direct worden gemaakt en worden gebruikt. Dus zonder tussenkomst van de menu's. Dat heeft een aantal voordelen:

Hoe het een en ander werkt kan het beste aan de hand van enkele voorbeelden worden geïllustreerd. Daarbij wordt een simpel databestandje gebruikt dat hier te downloaden is. De voorbeelden verschillen van elkaar door de wijze waarop de syntaxbestanden gemaakt worden.

topknop

Een syntax maken door middel van de knop PASTE in de menu's

Via de menu´s van SPSS wordt eerst een frequentietabel van de variable V01 gemaakt om te laten zien hoe de gebruikelijke werkwijze is:

Syntax1 syntax2

Resultaat:

syntax3

In het Frequencies menu staan onderaan vijf knoppen. Als op de knop syntax4 wordt gedrukt wordt de sytaxeditor geopend. Hier staat de syntax die hoort bij het opvragen van  de frequencies.

syntax5

Vanuit het syntaxmenu kunnen nu de frequenties worden opgevraagd. Dat kan door regel 2 tot en met regel 4 te selecteren en op het groene driehoekje (de RUN-knop) te klikken:

syntax6

Het resultaat is het zelfde als het resultaat hierboven. Nog enkele opmerkingen naar aanleiding hiervan:

topknop

Een syntax maken door het kopiëren en plakken vanuit de log in de uitvoer

Eerst wordt net zoals bij de eerste optie een frequentietabel gemaakt van V01. Het volledige uitvoerscherm ziet er dan als volgt uit:

syntax7

In het log staat de opdracht voor het maken van frequentietabellen. Het log is hieronder geselecteerd:

syntax8

Om de syntax te kunnen gebruiken moet nu eerst de syntaxeditor worden geopend. Hier wordt een nieuwe syntax aangemaakt. Dat kan via:

syntax9

syntax10

In het rechterscherm kan de code die in de log van de uitvoer staat vanuit deze uitvoer naar het syntaxscherm worden gekopieerd en geplakt:

Dubbelklikken op de log levert:

syntax12

Selecteren en kopiëren van deze tekst (de punt niet vergeten!):

syntax13

Plakken in de syntax editor levert:

syntax14

De juiste kleuren verschijnen weer en deze syntax kan gebruikt worden om de frequencies op te vragen van de variabele V01. Deze instructie werkt op het actieve databestand.

topknop

Een syntax maken vanuit de Command Syntax Reference

Alle in SPSS beschikbare syntaxen staan beschreven in de Command Syntax Reference. Vanuit deze Reference kunnen, via kopiëren en plakken, syntaxen worden overgenomen. Door het invullen van de casespecifieke informatie kan die syntax geschikt worden gemaakt voor eigen gebruik.

Voor het voorbeeld hierboven gaat dat als volgt:
open eerst de Command Syntax Reference vanuit het Help-menu.

Syntax13

Er wordt een PDF-bestand geopend. Welke PDF-lezer wordt geopend hangt af van de instellingen op de pc. In het voorbeeld wordt Acrobat Professional Pro geopend.

Syntax14

In het voorbeeld zijn de bladwijzers te zien in het linkerdeel van de pagina. In het rechterdeel komt de uitleg te staan.
Het document bestaat overigens uit 2502 pagina's.

Navigeren in dit document kan op verschillende manieren: dat kan via de index die achterin het document staat, het kan ook via het schuifje bij de bladwijzers. In het voorbeeld wordt Frequencies gebruikt. Daar wordt naartoe genavigeerd.

Syntax15

 Voor de leesbaarheid nu alleen een deel van het rechterscherm:

Syntax16

Alle commando's tussen de rechte haken zijn optioneel. Het enige commando dat verplicht is staat in de tweede regel. Daar wordt gedefinieerd voor welke variabele de statistieken worden bepaald (en getoond).

Als voorbeeld worden twee blokken vanuit de Command Syntax Reference gekopieerd en geplakt naar de Syntaxeditor:

Syntax18

Er moeten enkele aanpassingen gedaan worden voordat deze syntax werkt:

Het resultaat na aanpassingen (let op de kleuren):

Syntax22

Als deze analyse gemaakt wordt (via selecteren en Syntax20) is het onderstaande de uitvoer:

Syntax24

Statistisch gezien een onzinuitdraai (waarom eigenlijk?), maar het illustreert wel de werking van het werken vanuit de Command Syntax Reference.

topknop

Een syntax maken door direct in de syntaxeditor te typen

Deze laatste manier om een syntax te maken is niet per se moeilijker dan de andere manieren. Wel moet de gebruiker een redelijk duidelijk beeld hebben hij wil. Ter illustratie wordt de syntax gemaakt uit het voorbeeld hierboven.

Eerst wordt een nieuwe syntax geopend en in het venster de letter "F" getypt:

Syntax24

Een aanvulmenu wordt geopend. Hieruit wordt FREQUENCIES geselecteerd.
Dan worden een spatie en de letter "v" getypt:

Syntax25

Variables wordt geselecteerd en daarachter wordt "=V01" getypt. Via Enter wordt naar de volgende regel gegaan en het "/"-teken wordt getypt.

Syntax26

Een nieuw aanvulmenu wordt geopend. Hieruit wordt STATISTICS geselecteerd, dan een spatie en de letter "d" getypt en gekozen voor DEAFAULT.
(Het hoeft niet per se de letter "d" te zijn, een andere beginletter van een van de andere mogeljkheden was ook goed geweest.)

Syntax27

Het resultaat nadat er een punt achter DEFAULT gezet is:

Syntax28

Deze syntax is dus dezelfde als bij het voorbeeld hierboven.

topknop