Data Inleiding

Bij Data kun je variabelen onder andere definiëren, valideren, ordenen, samenvatten, toevoegen en selecteren. Op de pagina codeboek is al een deel van de datadefinitie besproken.

Data menu Het datamenu is vergeleken met versie 20 flink uitgebreid. Vooralsnog worden de onderstaande vijf onderdelen toegelicht.

Er zijn ook enkele video's beschikbaar op de videopagina.