Databewerking (Transform) Automatic Recode

Bij Automatic Recode wordt op basis van een STRING-variabele een numerieke variabele gemaakt. De values (waarden) van de STRING-variabele worden bij de nieuwe variabele de value lables.

Dit doe je omdat het werken met STRING-variabelen vaak lastiger is dan met numerieke variabelen. Ook zijn sommige zaken onmogelijk voor STRING-variabelen. Als je bijvoorbeeld via de procedure MEANS een verschiltoets wilt uitvoeren moet de onafhankelijke variabele een numerieke variabele zijn.

Ook levert het gebruik van STRING-variabelen als labels bij grafieken problemen op.

Voorbeeldvraag

We hebben een bestand met artikelnummers, inkoopprijs exclusief BTW en verkoopprijs inclusief BTW.

topknop

Codering

AutomaticRecode01

Voor verder bewerkingen is het handiger dat variabele v01 een numerieke variant krijgt. Dat gaat als volgt:

topknop

Het gebruik van Automatic Recode

Selecteer Automatic Recode in het Transformmenu. Automatic Recode 02

Vul het venster als volgt in:

Automatic Recode 03

Na het klikken op Add New Name wordt de OK-knop klikbaar. Klik erop.

topknop

Het resultaat in Variable View

Automatic Recode 04

Opmerking: Je ziet dat ook de Variable Label gekopieerd is.

topknop