Codeboek Beginselen

Hier wordt een aantal principes van een codeboek bij SPSS besproken. Het is niet de bedoeling een uitputtende opsomming te geven. Kijk ook even bij Data voor aanvullingen.
Veel voorkomende gevallen zullen aan de hand van voorbeeldvragen worden besproken en toegelicht. Deze gevallen zullen ook als leidraad dienen om er een grafiek of tabel van de maken. In het analysedeel van de site met de SPSS-vragen komen ze dan ook terug.

topknop

Doel van een codeboek

Met het maken van de codeboek probeert men er voor te zorgen dat alle antwoorden die een respondent kan geven in de datamatrix van SPSS kunnen worden ingevoerd en op een correcte wijze kunnen worden geanalyseerd.

topknop

Basisregels

  1. Geef elke teruggekomen vragenlijst een nummer en neem dat nummer op als variabele in het codeboek.
  2. Probeer zoveel mogelijk te werken met numerieke variabelen.
  3. Laat de variable names verwijzen naar de nummers op de vragenlijst en geef de omschrijving van de vragen bij de variable labels.
  4. Geef beknopte variable labels en value labels.
  5. Definieer de missing values.
  6. Gebruik voor de missing values eenduidige nummers. Neem bijvoorbeeld steeds als missing value het cijfer 9 of 99. Neem in ieder geval een getal dat afwijkt van de gebruikelijke geldige antwoorden.

topknop

De keuzes in variable view uitgelegd

Menu Variabele View

Er moeten voor elk onderdeel van variable view keuzes worden gemaakt. Houd hierbij steeds de basisregels voor ogen.

topknop