SPSS-extra Tabelopmaak

SPSS biedt diverse manieren om tabellen op te maken. Welke manier het handigst is, hangt af van wat je allemaal in de opmaak wilt aanpassen en wat je verder nog met de opmaak wilt. Het is zeker de moeite waard je in de mogelijkheden die SPSS biedt om tabellen op te maken te verdiepen.

Als je één tabel hebt die je wilt aanpassen voor een rapportage, kun je dat in SPSS doen. Je kunt ook overwegen dat in Word of PowerPoint te doen.

Als je meerdere tabellen gaat maken die er hetzelfde uit moeten komen te zien, kun je beter SPSS gebruiken. Dan maak je een tabel op zoals je dat voor ogen heb, sla je die tabelopmaak op en pas je de opmaak van de andere tabellen aan door gebruik te maken van de opgeslagen tabelopmaak.

Ten slotte kun je er voor kiezen een huisstijl voor je tabellen te ontwikkelen die als basis dient voor alle tabellen die je gaat maken.

De bedoeling van deze pagina is te laten zien hoe in SPSS tabellen opgemaakt kunnen worden en hoe die tabelopmaak hergebruikt kan worden bij het maken van nieuwe tabellen. Bij deze pagina zal een basistabel gebruikt worden die te downloaden is. De pagina is als volgt opgebouwd:

De voorbeeldtabel

Als voorbeeldtabel wordt de tabel genomen die bij de analyse van Set van Schaalvragen gemaakt is, met het onderscheid dat hier de aantallen in staan en in die andere tabel alleen percentages getoond worden.

Er zijn geen titels gemaakt en ook er is ook geen databestand meer gekoppeld aan de tabel.

Tabelopmaak 01

topknop

Een korte verkenning van de mogelijkheden binnen SPSS

Door te dubbbelklikken op de tabel kun je de tabel openen. De standaardinstelling is dan dat je de tabel in de viewer kunt bewerken. Als je echter met de rechtermuisknop op de tabel klikt krijg je te zien:

Tabelopmaak 02

Hier is gekozen voor In Separate Window. Dat ziet er dan als volgt uit:

Tabelopmaak 03

De volgende vier menus worden toegelicht:

Tabelopmaak 05 Tabelopmaak 06

Tabelopmaak 07
Tabelopmaak 08

In de menus zit een zekere overlap, daarnaast zijn er ook knoppen die tevens in een menu als optie staan. Zo heeft bijvoorbeeld de knop knop pivot dezelfde functie als Pivoting Trays in het menu Pivot.

De toolbar laat ik eigenlijk altijd aangevinkt staan, terwijl de Pivoting Trays, na eenmaal gebruikt te hebben, weer uitgevinkt worden. De mogelijkheden binnen de Toolbar zijn ook beschikbaar via Cell Properties in het menu Format, maar bij Cell Properties is er weer meer mogelijk.

Afhankelijk waar je op staat in de tabel zijn sommige opties die nu grijs zijn, wel beschikbaar.

Bij het opmaken van een tabel helpt het heel erg als je weet wat je wilt. Meestal is die gewenste opmaak ook te maken. Vooralsnog is dit een verkenning en je wordt hierbij uitgenodigd te experimenteren met de verschillende mogelijkheden die de menus bieden. 

topknop

De tabel bewerken met de diverse opties die SPSS biedt

Voor onderstaande tabel zijn de volgende aanpassingen gedaan:
- View, Variable Labels, both;
- View, Value Labels, both;
- View, Gridlines aangevinkt;
- Insert, Title :"Tabel van hoe belangrijk men diverse aspecten van het leven vindt".

De resulterende tabel:

Tabelopmaak 09

Je ziet dat SPSS meer opslaat van een variabele dan in eerste instantie getoond wordt.

Als nu de Pivoting Trays aangezet worden via de knop knop pivot in de toolbar, is dit te zien:

Tabelopmaak 10

 Klik nu op Pivot, Transpose Rows and Columns. Het resultaat is:

Tabelopmaak 11

De rijen en kolommen zijn verwisseld. In het menu van Pivoting Trays is dat ook te zien. In dat menu kun je hetzelfde bereiken door te slepen. Klik dan met de linkermuisknop op Knop Row, houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl je sleept naar de positie van Column en laat dan de linkermuisknop los. Net zo kun je knop columnverslepen naar de oorspronkelijke positie van Row.

Laten we verder uit gaan van onderstaande tabel.

Tabelopmaak 12

Met wat aanpassingen via de toolbar ziet de tabel er nu zo uit:

Tabelopmaak 13

De breedtes van de cellen voor de rijlabels zijn overigens groter geworden, omdat de tekst groter geworden is.

topknop

De tabel bewerken via Table Properties

Er wordt weer de oorspronkelijke tabel genomen (tabel 1 in het bestand).

Via Format, Table Properties wordt het volgende menu geopend:

Tabelopmaak 14

Hier kan ook de breedte van de labels worden aangepast. Door voor minimum breedte en maximum breedte dezelfde waarde te kiezen, fixeer je de breedte. Als je meerdere tabellen met vergelijkbare inhoud onder elkaar hebt staan, geeft dat een strakke lay-out.

Hier worden geen aanpassingen gedaan.

Tabelopmaak 14

In dit tabblad kun je per deel van de tabel je keuzes maken. Hier kunnen voor de titel aanpassingen worden gedaan. Kies een ander gebied via het pull down menu bij area. Dat kan ook door in het veld bij Sample op een gebied te klikken.

Tabelopmaak 15

Hier kunnen de diverse lijnen worden aangepast. Dat kan door het kiezen in het menu bij Border. Hier is Left inner Frame geselecteerd. Selecteren van een lijn kan door op de desbetreffende lijn te klikken in de figuur onder Borders te klikken (je moet dan wel heel precies mikken).

Door diverse aanpassingen is de opmaak van de tabel als volgt geworden (probeer deze eens na te maken):

Tabelopmaak 16

topknop

De opgeslagen tabelopmaak hergebruiken

Als je tevreden bent met de opmaak kun je de opmaak opslaan en eventueel het gebruiken, Dat kan via het Format, TableLooks.

Tabelopmaak 16

Via knop save as kun je jouw opmaak (Look) opslaan. Zoek daarvoor een geschikte plek. Op de pc's op school kun je de look niet opslaan in de looksdirectory binnen de SPSS-installatie. Sla de look dan bijvoorbeeld op in Mijn Documenten. Daarna is je opmaak geschikt voor hergebruik.

Als je de look wilt aanpassen kan dat via knop edit look, je komt dan weer in het menu Table Properties.

Het gebruik is vrij simpel: ga naar TableLookFiles en selecteer de look die getoond wordt, of Browse via knop brows naar je opgeslagen look. Als bijvoorbeeld AvantGarde gekozen is, ziet de tabel er zo uit:

Tabelopmaak 16

Door weer je eigen look toe te passen krijg je je eigen opmaak weer terug.

topknop

De opgeslagen tabelopmaak instellen als standaard voor alle andere tabellen

Het toepassen van een look op een tabel is niet moeilijk, maar als er veel tabellen moeten worden aangepast, is een voor een aanpassen niet zo handig. Beter is dan op voorhand de tabellen in de gewenste look te maken. Dat kan door in EDIT te kiezen voor OPTIONS en dan het tabblad PIVOT TABLES te kiezen.

Tabelopmaak 17

De standaard look is de System Default, maar als je hier een andere look kiest, dan wordt elke tabel die hierna gemaakt wordt voorzien van die look.

Opmerking.    Bij Default Editing Mode is nu aangegeven dat normaliter in de viewer geëdit wordt. Alleen de grote tabellen worden in een Separate Window geëdit.

topknop