Databewerking (Transform) Count

Bij multiple response vragen kan een respondent meerdere antwoorden aankruisen.
Met behulp van Count kun je tellen hoeveel antwoorden een respondent heeft aangekruist.

Voorbeeldvraag:

Vraag 4

topknop

Codering:

MR Dich 02

MR Dich 02 MR Dich 03

Beredeneer zelf waarom hier geen missing values zijn

Na invullen van alle antwoorden zal een gedeelte van de data er zo uitzien:

Count 01

topknop

Het gebruik van count:

De essentie van Count is hier dat je per case telt hoe vaak een antwoord gekozen is, ofwel hoeveel "eentjes" er per case in die 5 variabelen staan.

Selecteer Count in het Transformmenu en geef aan welke variabelen meedoen bij count:

Count 02 Count 03

Geef bij Count 04 aan welke waarden moeten worden geteld. In dit geval betekent het cijfer 1 dat een antwoord aangekruist is.

Count 05

Je ziet dat er veel meer te selecteren is. Probeer de ander mogelijkheden ook eens en bedenk waar je die zou kunnen gebruiken.

topknop

Het resultaat in de datamatrix :

Count 06

Een frequentieverdeling van de variabele Aantal ziet er zo uit:

Count 07

Er zijn dus 4 respondenten die alle mogelijke antwoorden hebben aangekruist. Dat zijn zeg maar de heavy users van internet.

topknop