SPSS-extra Inleiding

Op deze pagina wordt uitleg geplaatst van onderwerpen die niet direct vallen onder de andere categorieën. Er is een pagina over de opmaak van grafieken en er is een pagina over de opmaak van tabellen . Daarnaast is er een pagina over de wijze waarop men met de syntax kan werken.

Af en toe zal er een pagina met een vragenlijst gepubliceerd worden, waarin aan de bezoekers van deze site gevraagd wordt naar de reden van hun bezoek en naar wat achtergrondgegevens van de bezoekers. Van jullie dus.

Het ligt in de planning om op korte termijn een pagina met videoclips te publiceren. De eerste clips zijn al wel klaar, maar het aantal clips is nog te beperkt om te publiceren. Als je overigens een suggestie hebt over een onderwerp voor zo'n clip kun je die hier doorgeven.

Ten slotte ligt het in de planning om onder SPSS-extra pagina's te plaatsen met met bijvoorbeeld een regressie-analyse en een reliability analyse. Ook geldt weer dat je suggesties hier kunt doorgeven.