Codeboek Voorbeeldvragen

Bij het hieronder opgebouwde codeboek horen voorbeeldbestanden. Om te zien hoe deze bestanden zijn opgebouwd en om met de voorbeelden te kunnen oefenen kun je het bestand bij de voorbeelden downloaden.

De volgende soorten vragen zijn uitgewerkt:

Meerkeuzevraag

Vraag 1

Codering in SPSS

MK 01

MK 02 MK 03

Omdat alle antwoorden ingevuld moeten kunnen worden en er altijd mensen zijn die geen geslacht aankruisen, is er voor dat geval de code 9 gereserveerd met label "Onbekend" en wordt code 9 een missing value. Ook als een antwoord niet goed leesbaar is of als beide antwoorden zijn aangekruist, kan code 9 worden ingevuld in de datamatrix.

Bij het analysedeel kun je zien hoe je hier een frequentietabel of een grafiek van maakt.

Oefenbestand bij meerkeuzevraag

topknop

Open, numerieke vraag

Leeftijdvraag

Codering:

Codeboek 01

Codeboek 02 Codeboek 03

Alle antwoorden moeten verwerkt kunnen worden, daarom zijn er minstens 3 posities nodig.
Value labels zijn eigenlijk niet nodig voor de reguliere antwoorden. Alleen voor de ontbrekende waarde moet een value label worden gedefinieerd. Een echt afwijkende waarde kan 999 zijn, je zou hiervoor ook -1 kunnen gebruiken.
Definieer dan ook 999 als missing value.

Oefenbestand bij open numerieke vraag

topknop

Set van schaalvragen

Vraag 3

Codering:

Set 01

De values zijn als volgt gecodeerd:

Set 02 Set 03

Tevens is 9 als missing value gedefinieerd.

Opmerking: De vraag zelf komt niet terug in de labels, maar wordt bij het maken van de tabel in de titel van de tabel gezet. Oefenbestand bij set met schaalvragen

topknop

Meervoudige antwoordvraag, dichotomies

Vraag 4

Codering:

MR Dich 02

MR Dich 02 MR Dich 03

Beredeneer zelf waarom hier geen missing values zijn

Oefenbestand bij meervoudige antwoordvraag, dichotomies

topknop

Meervoudige antwoordvraag, categories

Vraag 5

Codering:

Je kunt maximaal twee antwoorden geven en daarom heb je ook maar twee variabelen nodig. De onderstaande codering is daarop gebaseerd.

MR Cat 02

MR Cat 03 MR Cat04

Opmerking: Een ander mogelijkheid is om elke variabele als dichotomie te coderen. Hoe je dat doet kun je hier zien.

Oefenbestand bij meervoudige antwoordvraag, categories

topknop

Tekstvraag

Tekstvraag

Codering:

Je moet een mailadres kunnen invullen, 25 tekens zou voldoende moeten zijn.

Tekstvraag 2

Tekstvraag 3

Tekstvraag 4 Tekstvraag 5

Opmerkingen

topknop

Gecombineerde vraag

Combivraag 1

Bij het maken van een codeboek voor een gecombineerde vraag moet je goed kijken naar de samenstelling van de vraag. De vraag is namelijk opgebouwd uit een aantal delen en elk deel is apart te coderen:

Combivraag 2

Deel Nummer 1 is in dit geval een multiple response vraag, waarvoor vijf variabelen moeten worden gedefinieerd. Deel nummer 2 is een tekstvraag. Om de tekst die eventueel in het vakje wordt ingevuld in te kunnen voeren, wordt een String variabele (V01e_anders) gedefinieerd.

Deze gecombineerde vraag kan dan met behulp van 5 + 1 = 6 variabelen gecodeerd worden.

Codering:

Codeboek 001

topknop