Grafieken Multiple Response

Je kunt er voor kiezen om een tabel te maken. Hoe je dat doet kun je hier zien. Je kunt er ook voor kiezen de gegevens in een grafiek weer te geven. Dat staat hieronder uitgewerkt.

Vraagstelling:

Vraag 4

topknop

Codering in SPSS:

MR Dich 02

MR Dich 02 MR Dich 03

Beredeneer zelf waarom hier geen missing values zijn

topknop

Maak eerst een multiple response set:

Je definieert eerst welke variabelen samengenomen moeten worden tot een set in het DATA menu.

MR Dich 14 MR Dich 15

Daarna kan er een grafiek worden gemaakt via Chart Builder.

topknop

Het maken van een staafdiagram:

MR Staaf 01

Rechts staat het beginscherm afgebeeld. Het symbool voor een Multiple Response Set is te zien:
. Als dit ontbreekt moet de set nog aangemaakt worden.

In oudere versies wil een klik op Resetknop wel eens helpen.

Een grafiek maken gaat via het slepen van een grafiektype naar het grote witte veld. Hier is een staafdiagram gemaakt door te slepen.

Daarna kan een variabele naar de grafiek gesleept worden. Hier is dat de variabele $V04 naar de horizontale as.

Het menu ingevuld ziet er uit zoals hieronder staat.

 

MR staaf 02

MR staaf 03

MR staaf 04

topknop

De resulterende grafiek:

MR staaf 05

De grafiek is natuurlijk nog niet geschikt voor publicatie. Zorg er altijd voor dat er alleen Nederlandse termen gebruikt worden. Echte vaktermen kun je wel laten staan. Voorzie de grafiek bovendien van titel, asaanduidingen, bronvermelding en eventueel een legenda.

topknop

De grafiek na enkele aanpassingen:

MR staaf 06

topknop