Databewerking (Transform) Inleiding

Bij Transform kun je de eventueel noodzakelijke voorbewerkingen uitvoeren voordat er een analyse van de data kan worden gedaan. Hieronder wordt een aantal veelgebruikte SPSS-commando's die onder TRANSFORM vallen besproken. Bij elk commando wordt eerst het doel ervan uitgelegd.

Databewerking Menu
  • Automatic Recode (automatisch een numerieke variabele maken op basis van een tekstvariabele (STRING))
  • Compute (een variabele maken via een berekening)
  • Count (tellen hoe vaak een respondent bepaalde antwoorden gegeven heeft)
  • Rank Cases (een rangnummer aan cases geven)
  • Recode (een variabele maken via een herindeling van de waarden)
  • Visual Binning (hercoderen van een variabele via een menustructuur, erg handig!)

Er staan ook nog enkele video's op de videopagina.