Grafieken Staafdiagram

Een woordje vooraf

In SPSS kunnen grafieken via twee menu's worden gemaakt: via Graphs, Chart Builder en via Graphs, Legacy Dialogs. Vaak leveren beide menu's vergelijkbare grafieken op, maar er zijn ook subtiele verschillen. Voor een deel ligt dat aan het feit dat bij grafieken die gemaakt worden via Chart Builder door SPSS gekeken wordt naar het meetniveau van de variabelen. Via Legacy Dialogs gebeurt dat niet. Iets om rekening mee te houden.

Bijvoorbeeld bij het maken van Staafdiagrammen en Histogrammen is dit effect goed merkbaar.

Bij  Chart Builder zijn de volgende staafdiagrammen beschikbaar:

Staafdiagram 01

De volgende histogrammen zijn beschikbaar: staafdiagran 02.

Hierbij produceren staafdiagram 03 en staafdiagram 04 in principe dezelfde grafieken. Met dien verstande dat van nominale en ordinale variabelen een staafdiagram wordt gemaakt en dat van scale variabelen een histogram wordt gemaakt.

Net zo voor staafdiagram 05 en staafdiagram 06. Bij de andere grafieken speelt dit niet. Als je dan toch een staafdiagram wilt maken van een scale variabele, moet tijdelijk het meetniveau worden aangepast. Of je maakt de grafiek via Legacy Dialogs.

topknop

Dan nu het maken van de staafdiagram

Aan 714 personen is de vraag gesteld hoe vaak men een laptop of een tablet mee naar school neemt. Quest17 is als volgt gecodeerd:

Codering

staafdiagram 09

staafdiagram 10 staafdiagram 11

topknop

Het maken van de staafdiagram

Van deze variabele wordt een staafdiagram gemaakt via:

staafdiagram 12

staafdiagram 13

staafdiagram 14

Aan staafdiagram 15 is te zien wat er verticaal wordt weergegeven. Hier kunnen de andere opties worden gekozen. Alleen bij scale variabelen kan er ook histogram staan.

Gekozen is voor Bar (Staafdiagram) en de variabele Quest17 is naar de horizontale as gesleept.
Verder zijn de standaardinstellingen genomen.

topknop

Resultaat

staafdiagram 18

Deze grafiek moet nog verder opgemaakt worden. Zo moet er een titel bij, moet er een bronvermelding bij; er moet bij of het gaat om percentages of om aantallen en het zou handig zijn dat de getallen ook in de figuur staan.

Tevens moet ook even gekeken naar de andere opmaak. Dan moet je denken aan lettertype en lettergrootte en eventueel andere kleuren en/of patronen. Na het dubbelklikken op de grafiek in het outputvenster krijg je onderstaand bewerkingsscherm:

staafdiagram 19

topknop

Bewerkingen

Als een onderdeel in de grafiek wordt aangeklikt verschijnt het bijbehorende venster met "Properties". Het is niet zinvol hier alle schermen te laten zien. Daarom zal hierna de grafiek in aangepaste vorm te zien zijn en voor jullie de uitdaging een vergelijkbare grafiek te produceren. Meer informatie over het opmaken van grafieken kun je hier vinden.

Als het propertiesscherm niet zichtbaar is, kun je deze via de knop staafdiagram 20 oproepen.

Gebruik ook de andere knoppen in de werkbalken.

staafdiagram 21

topknop

Het resultaat na aanpassingen

staafdiagram 22

Opmerking. In deze staafdiagram is ordinale karakter van de variabele goed te zien. Hier zou ook wel een cirkeldiagram gemaakt mogen worden, maar een staafdiagram biedt hier visueel meer ondersteuning voor het trekken van conclusies.

topknop