Analyse Multiple Response Categories

Je praat dan over vragen waarbij je één of meerdere mogelijkheden kunt aankruisen.
Zulke vragen worden ook wel multiple response vragen genoemd.
De verwerking van dergelijke variabelen is in een aantal stappen te onderscheiden:

Vraagstelling

Vraag 5

topknop

Codering in SPSS

Je kunt maximaal twee antwoorden geven en daarom heb je ook maar twee variabelen nodig. De onderstaande codering is daarop gebaseerd.

MR Cat 02

MR Cat 03 MR Cat04

Opmerking: Een ander mogelijkheid is om elke variabele als dichotomie te coderen. Hoe je dat doet kun je hier zien.

topknop

Essentie

De essentie is dat er opgeteld wordt hoe vaak een antwoord in totaal voorkomt. Om dit te zien zijn er twee frequentietabellen gemaakt. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat het antwoord prijs zowel bij belangrijk aspect 1 als bij belangrijk aspect 2 voorkomt. De prijs is in totaal 55 keer genoemd.

MR Cat 05

De gegevens van beide tabellen moeten dus gecombineerd worden in één tabel.

topknop

Het definiëren van een Multiple Response Set

Je definieert eerst welke variabelen samengenomen moeten worden tot een set in het DATA menu. Dat doe je via Data, Define Multiple Response Sets. Vul dan het scherm in zoals in dit voorbeeld.

MR Cat 06

topknop

Maken van een tabel bij een Multiple Response Set

Na op OK te hebben geklikt, kan er een tabel of een grafiek worden gemaakt van de variable $v05tot. Hier maken we een tabel via:

MR Cat 07

Het volgende scherm verschijnt:

MR Cat 08

De variabele $v05tot is naar Rows gesleept en onder de knoppen bij Define zijn de volgende keuzes gemaakt:

MR Cat 09

MR Cat 10

MR Cat 11

De resulterende tabel ziet er dan als volgt uit:

MR Cat 12

topknop

De uitvoer uitbreiden en verfraaien

Na een aantal aanpassingen in SPSS wordt de tabel:

MR Cat 13 

topknop

Opmerkingen bij de uitvoer

topknop