Analyse Set met schaalvragen

Je praat dan over een rijtje vragen met dezelfde antwoordcategorieën, waarbij je slechts één antwoord per vraag mag aankruisen.
Één mogelijkheid om de resultaten te presenteren is hier uitgewerkt. Ook kun je er handige grafieken bij maken. Hoe dat gaat kun je hier zien.

De verwerking van dergelijke variabelen is in een aantal stappen te onderscheiden:

Vraagstelling

Vraag 3

topknop

Codering in SPSS

Set 01

De values zijn als volgt gecodeerd:

Set 02 Set 03

Tevens is 9 als missing value gedefinieerd.

Opmerking: De vraag zelf komt niet terug in de labels, maar wordt bij het maken van de tabel in de titel van de tabel gezet.

topknop

Maken van frequentietabellen

Dat gaat via Custom tables.

Set 04

Set 05

De volgende keuzes zijn gemaakt:

Knopje1 Alle vijf variabelen zijn geselecteerd en gesleept (linker muisknop ingedrukt houden) naar Rows
knopje2 Geklikt is op de knop: Set 06, daarbij is de volgende instelling gekozen:

Set 08

Vergeet niet op Set 08 te klikken.

knopje3 Hide is aangevinkt
knopje4 Ten slotte is gekozen voor Row Labels in Columns Set 10

Dit resulteerde in het volgende invulscherm:

Set 11

topknop

De resulterende tabel

Na op OK geklikt te hebben is de volgende tabel het resultaat.

Set 12

Opmerkingen:

topknop