Analyse Multiple Response Dichotomies

Je praat dan over vragen waarbij je één of meerdere mogelijkheden kunt aankruisen.
Zulke vragen worden ook wel multiple response items genoemd.
De verwerking van dergelijke variabelen is in een aantal stappen te onderscheiden:

Vraagstelling

Vraag 4

topknop

Codering in SPSS

MR Dich 02

MR Dich 02 MR Dich 03

Beredeneer zelf waarom hier geen missing values zijn

topknop

Maken van frequentietabellen bij multiple response items (methode 1)

MR Dich 05 Eerst zul je moeten aangeven welke variabelen bij elkaar horen. Je maakt dan een set.

Bij het definiëren van de set kies je als volgt:

MR Dich 06

Let op de opmerking gemaakt in het venster. De sets die hier gedefinieerd zijn, zijn alleen hier bruikbaar. Wil je de de sets ook elders gebruiken moet je die via het DATA menu aanmaken. Dat wordt getoond in methode 2.

Bedenk hier goed waarom er bij Counted value een '1' ingevuld is.

Nu kun je een frequentietabel maken via:

MR Dich 11 MR Dich 12

topknop

De resulterende tabel (1):

MR Dich 13

topknop

Toelichting op de uitvoer

topknop

Maken van frequentietabellen bij multiple response items (methode 2)

Je definieert eerst welke variabelen samengenomen moeten worden tot een set in het DATA menu.

MR Dich 14 MR Dich 15

Daarna kan er een tabel worden gemaakt. Ook is deze set nu ook beschikbaar in het grafiekenmenu bij Chart Builder.

Dat kan via Custom Tables:

MR Dich 15

MR Dich 16

Let op de toegevoegde variabele $V04. Deze kun je nu slepen naar het venster om een tabel te maken.

Bij het invullen van de tabel zijn de volgende keuzes gemaakt:

$V04 is naar Rows gesleept. Ook zijn de Statistics gedefinieerd via de knop MR Dich 16 onder Define en dan:

MR Dich 17

Let op dat bij Position "Columns" staat. Na klikken op MR Dich 18 ziet dat er zo uit:

MR Dich 19

topknop

De resulterende tabel (2):

Klikken op OK levert de volgende tabel op:

MR Dich 20

Vergelijk die eens met de tabel bij methode (1). Je ziet dan dat methode (2) meer biedt dan methode (1).

Opmerkingen

topknop