Data Define Multiple Response Sets

Vragen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn leveren altijd meerdere variabelen per vraag op. Om dit soort vragen in één tabel of in één grafiek te laten zijn is het vaak noodzakelijk deze eerst samen te definiëren in één setje van variabelen.

Er zijn twee soorten van Multiple Response vragen. Beide worden aan de hand van een voorbeeld toegelicht.

MR Dich 01

Multiple Response, dichotomies

Multiple Response, categories

Voorbeeldvraag, dichotomies

Vraag 4

topknop

Codering, dichotomies

Er zijn vijf mogelijke antwoorden. Elk van deze vijf antwoorden kan wel of niet aangekruist zijn. Er zijn daarom vijf variabelen nodig om alle mogelijkheden te beschrijven.

MR Dich 02

MR Dich 03 MR Dich 04

Beredeneer zelf waarom hier geen missing values zijn.

topknop

Definitie Multiple Response Sets, dichotomies

Je definieert eerst welke variabelen samengenomen moeten worden tot een set in het DATA menu.

MR Dich 01

Bij deze variabelen betekent de value '1' dat het antwoord aangekruist is. Daarom worden hier de '1-tjes' samengenomen.
MR Dich 06

topknop

Voorbeeldvraag, categories

Vraag 5

topknop

Codering, categories

Je kunt maximaal twee antwoorden geven en daarom heb je ook maar twee variabelen nodig.

MR Cat 01

MR Cat 02 MR Cat 03

Opmerking: Een ander mogelijkheid is om elke variabele als dichotomie te coderen. Hoe je dat doet kun je hier zien.

topknop

Definitie Multiple Response Sets, categories

Je definieert eerst welke variabelen samengenomen moeten worden tot een set in het DATA menu.

MR Dich 01
Kies Multiple Response Sets en vul het scherm in.
MR cat 04

topknop