Data Weight Cases

Door middel van Weight Cases kun je elke case een eigen gewicht geven, wat wil zeggen dat je de ene case zwaarder of lichter kunt laten wegen dan de andere cases. Er zijn diverse toepassingen voor Weight Cases te bedenken. Op deze pagina zullen er twee als voorbeeld dienen.

Een dataset van een niet-representatieve steekproef door herweging representatief maken

Het uitgewerkte voorbeeld bestaat uit een viertal stappen:

  1. de inleiding;
  2. het maken van de variabele voor de wegingsfactor ;
  3. het toepassen van Weight Cases ;
  4. de controle via Frequencies .

Inleiding

In een grootschalig onderzoek onder de bachelorstudenten van de HAN hebben in totaal 4045 studenten de vragenlijst volledig ingevuld. De respons per faculteit was de volgende:

Weight Cases 20

Uit de studentenadministratie blijkt de volgende verdeling van de studenten over de faculteiten:

Weight Cases 21

Als de verhoudingen binnen de respons gelijk zouden zijn aan die binnen de populatie, had de respons de volgende aantallen studenten per faculteit moeten bevatten:

Weight Cases 23

Je ziet dus een oververtegenwoordiging van Techniekstudenten, alle andere studentgroepen zijn ondervertegenwoordigd. Een chikwadraattoets op representativiteit geeft bovendien aan dat de respons niet representatief is naar faculteit (p < 0,01).

Bij het maken van analyses en grafieken telt de mening van Techniekstudenten dus zwaarder mee dan zou moeten. De meningen van de andere studenten tellen dan te weinig mee. Om dat op te lossen wordt eerst een variabele gemaakt voor de wegingsfactor, daarna wordt Weight Cases toegepast. Ten slotte wordt het resultaat getoond.

topknop

Het maken van de variabele voor de wegingsfactor

Er moet per faculteit bepaald worden wat de wegingsfactor moet zijn. Voor de Faculteit Economie & Management was de respons 1106, terwijl die 1201 had moeten zijn. De wegingsfactor wordt dan 1201/1106.

Alle wegingsfactoren op een rijtje:

Weight Cases 04

Er kan nu een variabele gemaakt worden in SPSS voor deze wegingsfactor. Dat kan bijvoorbeeld via Compute in combinatie met IF. Hier is er gekozen voor Recode into Different Variables. Kies dan voor Transform, Recode into Different Variables en vul de schermen als volgt in:

Weight Cases 05

Weight Cases 06

Een blik op het databestand:

Weight Cases 07

topknop

Toepassen van Weight Cases

Ga via de menu's naar Data, Weight Cases en vul het scherm als volgt in:
(Dat kan ook via de knop Weight Cases 08.)

Weight Cases 09

Klik dan op OK. Rechtsonder in het datascherm is te zien dat Weight Cases ingesteld is.

Weight Cases 08

topknop

Controle via Frequencies

Een frequentietabel van de respons per faculteit levert nu:

Weight Cases 10

De codering is dus goed gegaan en bij analyses en grafieken tellen de faculteiten naar rato van hun studentenaantallen mee.

Opmerking. Weight Cases blijft 'aan staan' totdat deze uitgezet is via:

 Weight Cases 11

Ook wordt de status van Weight Cases opgeslagen in het databestand. Bij het opnieuw openen van het bestand kan Weight Cases dus nog actief zijn, wat niet altijd duidelijk is. Wees hierop bedacht.

topknop

Vanuit een kruistabel de chikwadraattoets uitvoeren zonder over het volledige databestand te beschikken

Aan een aantal mensen is onder andere gevraagd of men internet gebruikt om te uploaden en te downloaden. Hun antwoorden zijn uitgesplitst naar geslacht. Dit leverde de volgende kruistabel op:

Weight Cases 01

Er is geen databestand meer beschikbaar. Om hier toch de chikwadraattoets uit te kunnen voeren, moet er een nieuw SPSS-bestand gemaakt worden met drie variabelen:

Weight Cases 02

Waarbij de values labels als volgt zijn gedefinieerd:

Weight Cases 03 Weight Cases 04

Het databestand moet dan als volgt worden ingevuld:

 Weight Cases 110a

Als er nu een kruistabel wordt gemaakt zou die er zo uitzien:

Weight Cases 06

Stel nu Weight Cases als volgt in: ga naar Data, Weight Cases en vul het venster in volgens het voorbeeld.

Weight Cases 07

Klik op OK. Rechtsonder in het datavenster staat dat Weight Cases ingesteld is:

Weight Cases 08

Maak nu een kruistabel via: Analyse, Descriptive Statistics en Crosstabs.
Klik op Statistics en vink Chi-square aan.

Weight Cases 09

Klik op Continue en daarna op OK. Het resultaat is de volgende SPSS-uitvoer:

Weight Cases 12

Eigenlijk precies wat de bedoeling was.
De uitleg van de chikwadraattoets vind je hier .

Opmerking. Weight Cases blijft 'aan staan' totdat deze uitgezet is via:

Weight Cases 13

Ook wordt de status van Weight Cases opgeslagen in het databestand. Bij het overnieuw openen van het bestand kan Weight Cases dus nog actief zijn, wat niet altijd duidelijk is. Wees hierop bedacht.

topknop