Grafieken Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram is met name handig als je bij een meerkeuzevraag de aantallen antwoorden onderling met elkaar wilt vergelijken. Je ziet dan snel welke antwoorden het vaakst gegeven zijn en om welke percentages het hierbij gaat.

De gebruikte variabele is dan in de regel van nominaal niveau en er zijn niet heel erg veel klassen. Het gebruik van 3D-grafieken kan vertekenen, wees daarom voorzichtig bij het gebruiken van 3D-grafieken.

In onderstaand voorbeeld is aan 714 personen de vraag gesteld in welke wijk men woont.

Codering:

C irkel 01

Cirkel 02 Cirkel 03

topknop

Maken cirkeldiagram

Van deze variabele wordt een cirkeldiagram gemaakt via:

Cirkel 04

Cirkel 05

Kies voor Pie (cirkeldiagram), sleep de Pie naar de Chart Preview en sleep de variabele wijk naar Slices by''. Verder zijn alle standaardinstellingen gevolgd.

Via de knop Cirkel 06 kun je het rechtermenu 'Element Properties' zichtbaar maken of weer verbergen. Als Statistic is hier Count gekozen, maar er zijn ook andere keuzes te maken. Ingevuld levert dit op:

Cirkel 07

topknop

Resultaat:

De volgende grafiek:

Cirkel 08

Deze grafiek moet nog verder opgemaakt worden. Zo moet er een titel bij, moet er een bronvermelding bij; er moet bij of het gaat om percentages of om aantallen en het zou handig zijn dat de getallen ook in de figuur staan.

Tevens moet ook even gekeken naar de andere opmaak. Dan moet je denken aan lettertype en lettergrootte en eventueel andere kleuren en/of patronen. Bovendien is de grafiek erg groot: in Word zou de grafiek meer dan een halve pagina inbeslagnemen.

Door in het outputvenster te dubbelklikken op de grafiek krijg je onderstaand bewerkingsscherm:

Cirkel 09

Hier is ook het Propertiesvenster zichtbaar. Dit menu gebruik je om aanpassingen te doen in de grafiek. Via de knop Knop Properties kan het Propertiesvenster verborgen worden en weer zichtbaar worden gemaakt. Bij mij is dat venster eigenlijk altijd zichtbaar.

topknop

Bewerkingen:

Het is niet zinvol hier alle schermen te laten zien. Daarom zal hierna de grafiek in aangepaste vorm te zien zijn. Het is aan jullie de uitdaging een vergelijkbare grafiek te produceren.

Als het Propertiesvenster niet zichtbaar is, kun je dit venster via de knop Knop Properties zichtbaar maken. Het Propertiesvenster is contextgerelateerd, wat wil zeggen dat de inhoud van het venster zich aanpast aan wat in de grafiek aangeklikt is. Probeer dat eens uit door in de grafiek op verschillende plaatsen te klikken en dan te kijken welke keuzes er gemaakt kunnen worden in het Propertiesvenster.

Gebruik ook de andere knoppen in de werkbalken:

Cirkel 11

Hier zijn overigens alle toolbars via View, op een na, aangezet. Large buttons zijn nu niet zo handig, die zijn daarom niet aangevinkt.

topknop

Het resultaat na aanpassingen:

Cirkel 12

Opmerkingen

Menu Chart Size

topknop