Databewerking (Transform) Recode

Recode gebruik je als het noodzakelijk is om een nieuwe klassenindeling te maken. Dat kan zijn omdat sommige klassen zo weinig antwoorden bevatten dat ze moeten worden samengenomen tot een categorie "Overig".

Het kan ook zijn dat statistische technieken een minimale respons per klasse verlangen. Dat is bij bijvoorbeeld de Chikwadraattoets het geval. Door klassen samen te voegen kan dan wel aan de voorwaarden voor het mogen gebruiken van die toets worden voldaan.

Keuze

Bij Recode heb je de keuze uit twee mogelijkheden.

Recode 01

Bij "Into Same variable" worden de waarden van de variabele met de nieuwe indeling overschreven. Als je daardoor het risico loopt gegevens kwijt te raken, moet je kiezen voor "Into Different Variable".

Bij "Into Different Variable" wordt een nieuwe variabele gemaakt op basis van een herindeling van waarden van een reeds bestaande variabele. Deze optie wordt verder uitgewerkt.

Opmerking: Bij het hercoderen van scale variabelen is Visual Binning erg handig.

topknop

Voorbeeldvraag

In een tevredenheidonderzoek werd gevraagd in welke mate men het eens was met een aantal stellingen. Van V01c is de volgende frequentietabel gemaakt:

Recode 02

De antwoorden zijn weergeven op een vijfpuntsschaal. Vaak worden antwoorden samengenomen en wordt er een driepuntsschaal van gemaakt. Men neemt dan "Zeer oneens" en "Oneens" samen (de codes 1 en 2), Neutraal blijft hetzelfde (code 3) en men neemt "Eens" en "Zeer eens" samen (de codes 4 en 5).

topknop

Het gebruik van Recode

Start Recode Into Different Variable op (zie de afbeelding bovenaan de pagina) en vul het scherm als volgt in:

Recode 03

Vergeet niet op de knop "Change" te klikken.
Klik nu op "Old and New Values" en vul het scherm als volgt in:

Recode 04

Klik op Continue en OK en kijk in de dataset wat het resultaat van je werk is.

topknop

Het resultaat

Recode 05

Kopieer de variable labels en de value labels van V01c naar V01c_3kl, maak een frequentietabel van de variabele V01c_3kl en zet het aantal decimalen op 0. Het resultaat is:

Recode 06

Vergelijk deze tabel met de frequentietabel van V01c en bestudeer de verschillen.

Opmerking: In de regel moeten de value labels worden aangepast. In dit voorbeeld kon er "handig" gekopieerd worden.

topknop